AKTUALNOŚCI

1 Niedziela Adwentu
2020-11-29

 1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w ciągu którego będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. W tym roku liturgicznym będziemy rozważać temat: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, w ramach którego będziemy mówili o sprawowaniu Mszy Świętej, przyświecać nam będzie motto: ”ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.
 2. Rozpoczynający się dziś okres Adwentu ma nas przygotować do świąt Narodzenia Pańskiego, oraz skierować naszą uwagę na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przedstawia się jako czas świętego i radosnego oczekiwania.
 3. Rozpoczynają się msze adwentowe ku czci Matki Bożej tzw. Roraty. Zapraszam do uczestniczenia w tych Mszach codziennie o godz. 7.00, a o godz. 6.30 Godzinki.
 4. Dziś na pierwszych roratach poświęcone zostały opłatki na stół wigilijny.
 5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz. 9.00 spowiedź chorych w domach na święta (proszę zgłaszać), a od godz. 16.30 w kościele.
 6. W zakrystii można kupić świecę „Caritas”, oraz kalendarz na 2021 rok.
 7. Spowiedź adwentowa w naszej parafii 15 grudnia (wtorek).
 8. Zostało włączone ogrzewanie kościoła, pamiętajmy o zamykaniu drzwi.
 9. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

Uroczystość Chrystusa Króla
2020-11-22

 1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.
 2. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. W adwencie o godz. 6.30 Godzinki, a o godz. 7.00 Roraty. Poświęcenie opłatków na stół wigilijny.
 3. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

33 Niedziela Zwykła
2020-11-15

 1. Na pytanie: kto osiągnie zbawienie? Dzisiejsza ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Odpowiadając można więc stwierdzić: zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Czy więc wykorzystałem to, co dostałem w prezencie, a może jestem tym, który usłyszał słowa: „sługo zły i gnuśny”?
 2. Dobiega końca kolejny rok liturgiczny. Następna niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego.
 3. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

32 Niedziela Zwykła
2020-11-08

 1. Chrystus przedstawia nam przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, która zwraca nam uwagę, że na spotkanie z Chrystusem trzeba być przygotowanym. Realizując nasze życie potrzeba, abyśmy zadali sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego życia?
 2. W środę Święto Niepodległości. W naszych modlitwach polecajmy sprawy naszej Ojczyzny i tych wszystkich, którzy ją kształtują. Msza św. w int. Ojczyzny o godz. 9.00.
 3. Zachęcam do trwania w modlitwie za zmarłych połączonej z nawiedzaniem cmentarza.
 4. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

Wszystkich Świętych
2020-11-01

 1. Uroczystość dzisiejsza przypomina nam, że wśród nas żyli, żyją i będą żyli święci. Zarówno ci ogłoszeni przez Kościół, jak i ci, którzy zapewne nie będą nigdy ogłoszeni, ale za swoje życie w wierności Bogu zostali nagrodzeni chwałą zbawionych. Uroczystość dzisiejsza domaga się od nas zarówno uczestnictwa
  we Mszy Świętej, jak i nawiedzenia cmentarza.
  W piątek 30.10 premier Morawiecki ogłosił jednak następujące rozporządzenie:
  W dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte (nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych).
  O godz. 11.30 miała się odbyć Msza na cmentarzu, następnie procesja i modlitwy za zmarłych. Z racji nowego rozporządzenia Msza będzie w kościele i nie będzie procesji.
 2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień w którym Kościół przypomina nam, że mamy obowiązek modlitwy za wszystkich zmarłych.. O godz. 15.30 różaniec za zmarłych.
 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz. 16.30 spowiedź w kościele.
 4. W zakrystii przyjmuję na wypominki.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

30 Niedziela Zwykła
2020-10-25

 1. Chrystus niezmiennie naucza, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy mają sens tylko wtedy, gdy są praktykowane w świetle przykazania miłości.
 2. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Poświecenie to liturgiczny obrzęd, w czasie którego wyłącza się budowlę z użytku świeckiego i przeznacza się ją do służby Bożej.
 3. W przyszłą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 11.30 Msza św. na cmentarzu, następnie procesja i modlitwy za zmarłych.
 4. W zakrystii przyjmuję na wypominki. Na stoliku są kartki na wypominki jednorazowe.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.