Archiwum Aktualności

30 Niedziela Zwykła
2020-10-25

 1. Chrystus niezmiennie naucza, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy mają sens tylko wtedy, gdy są praktykowane w świetle przykazania miłości.
 2. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Poświecenie to liturgiczny obrzęd, w czasie którego wyłącza się budowlę z użytku świeckiego i przeznacza się ją do służby Bożej.
 3. W przyszłą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 11.30 Msza św. na cmentarzu, następnie procesja i modlitwy za zmarłych.
 4. W zakrystii przyjmuję na wypominki. Na stoliku są kartki na wypominki jednorazowe.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

29 Niedziela Zwykła
2020-10-18

 1. Pan Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi, zarówno dobrych jak i złych; spotkanie z nimi jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne.
 2. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Misyjną. Podejmijmy modlitwę zarówno w intencji tych, którzy głoszą słowo Boże, jak i tych, na glebę serc których jest to słowo zasiewane. Wesprzyjmy też dzieło misyjne Kościoła naszymi ofiarami.
 3. Zachęcajmy się nawzajem do odmawiania różańca, o którym Matka Boża mówiła, że jest nam dany jako pomoc do osiągnięcia zbawienia.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić wspomnienie poświęcenia naszego kościoła parafialnego.
 5. W zakrystii można składać wypominki za zmarłych. Na stoliku są kartki na wypominki jednorazowe.
 6. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

28 Niedziela Zwykła
2020-10-11

 1. Uczta jest najczęściej używanym obrazem biblijnym dla przedstawienia chwały zbawionych. Przez sakrament chrztu wszyscy jesteśmy na nią powołani, jednak nie wszyscy to powołanie przyjmują i według niego żyją, dlatego pojawia się pytanie: „jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”.
 2. Dziś obchodzimy kolejny Dzień Papieski, podejmując rozważanie nauki papieskiej i wsparcie funduszu stypendialnego prowadzonego przez Fundację Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II.
 3. W czwartek, odpust ku czci św. Teresy z Avila – patronki naszej parafii. Na zakończenie sumy odpustowej procesja eucharystyczna.
 4. Następną niedzielę będziemy przeżywali jako dzień misyjny. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na misje.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

27 Niedziela Zwykła
2020-10-04

 1. Dziś nasza parafia przeżywa odpust ku czci MB Różańcowej. Przybył dziś do nas Ks. Bp. Piotr Turzyński z racji wizytacji kanonicznej naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 9.00 Bp. Piotr poświęci różańce dzieciom kl. III, o godz. 11.00 nawiedzi nasz cmentarz grzebalny i będzie modlił się za naszych zmarłych. O godz. 11.30 odprawi sumę odpustową i poprowadzi procesję różańcową, a po sumie spotka się z KŻR naszej parafii.
 2. Zapraszam do wspólnotowego odmawiania różańca w naszym kościele, a tych, którzy do świątyni nie mogą przyjść, zachęcam do modlitwy w swoich domach.
 3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski, w ramach którego przypominamy naukę papieża Polaka i tradycyjnie będą zbierane ofiary na Fundację Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II.
 4. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

26 Niedziela Zwykła
2020-09-27

 1. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie wieczne – to wezwanie, które płynie z dzisiejszej liturgii słowa, powinno nas mobilizować do przemiany życia.
 2. W czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcam do wspólnotowego odmawiania różańca zarówno w domach jak i w świątyni. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 17.00.
 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz. 16.30 spowiedź w kościele.
 4. W przyszłą niedziele w naszej parafii odpust ku czci MB Różańcowej. Na mszy św. o godz. 9.00 poświęcenie różańców dla dzieci kl. III, a o godz. 11.30 suma z procesją różańcową.
 5. W przyszłą niedzielę przybędzie do naszej parafii Ks. Bp. Piotr Turzyński z racji wizytacji kanonicznej naszej parafii.
 6. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

25 Niedziela Zwykła
2020-09-20

 1. Dzisiejsza liturgia słowa Bożego przypomina nam, że nagrodę za wykonaną pracę w życiu doczesnym daje nam Bóg. Nie do nas jednak należy ocena pracy naszej i naszych bliskich. To Bóg ją ocenia i wyznacza nagrodę. Czy podejmując rozmaite działania w naszym życiu, podejmujemy je po to, aby Bogu się podobały?
 2. Trwa już nowy rok szkolny; zainteresujmy się, czy dzieci i młodzież z naszych rodzin biorą udział w katechezie.
 3. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

24 Niedziela Zwykła
2020-09-13

 1. W Modlitwie Pańskiej mówimy: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. To wezwanie modlitewne zawiera także liturgia słowa dzisiejszej niedzieli. Czy w naszym życiu nie ma jakichś zastarzałych waśni, które nie pozwalają nam i naszym bliskim trwać w bliskości Boga? A jeżeli tak, to warto podjąć działania, aby tę sytuację zmienić.
 2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czy w naszym domu na widocznym miejscu umieszczony jest krzyż, a także, czy my i nasi bliscy nosimy symbole wiary na sobie?
 3. W piątek, 18 września, przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
 4. W przyszłą niedzielę o godz. 13.00 Msza św. przy pomniku w Paprotnie.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

23 Niedziela Zwykła
2020-09-06

 1. Kościół jest wspólnotą ludzi zarówno świętych jak i grzesznych, stąd potrzeba, aby wzajemnie umacniać się w wierze, na co zwraca uwagę dzisiejsza liturgia słowa.
 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracja eucharystyczna.
 3. We wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane świętem Matki Bożej Siewnej, z którym jest związany obrzęd błogosławienia ziarna i nasion. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00.
 4. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

22 Niedziela Zwykła
2020-08-30

 1. Chrystus w dzisiejszej liturgii słowa określa, kto może nazywać się Jego uczniem. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie”. Czy więc jesteśmy Jego uczniami?
 2. W dniu 1 września wspominamy tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny w roku 1939 i przez cały okres II wojny światowej.
 3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz. 16.30 spowiedź w kościele.
 4. Jednocześnie rozpocznie się nowy rok szkolny, warto więc zmobilizować się i przystąpić do sakramentu pokuty, aby z czystym sercem wejść w ten kolejny rok szkolny.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

21 Niedziela Zwykła
2020-08-23

 1. Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie powołał Kościół, dla jego umocnienia zesłał Ducha Świętego, ale jego kierowanie przekazał św. Piotrowi. To na jego wierze, jak na skale, oparł funkcjonowanie wspólnoty zbawionych.
 2. Czy my swoja modlitwą przyczyniamy się do wsparcia wiary każdorazowego Biskupa Rzymu? Warto również zapoznawać się z dziejami Kościoła i kolejnych papieży, aby w ten sposób poznać wspólnotę, do której przez wiarę należymy.
 3. W środę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Zechciejmy jak najgodniej uczcić Matkę i Opiekunkę naszej Ojczyzny.
 4. W przyszłą niedziele na Mszy św. o godz. 11.30 dziękczynienie za tegoroczne zbiory – Dożynki Parafialne. Wieniec dożynkowy przygotowują mieszkańcy Błeszna.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.