Archiwum Aktualności

5 Niedziela Wielkanocna
2021-05-02

 1. Wczoraj rozpoczął się maj, miesiąc, z którym związane są nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. W wielu parafiach wierni gromadzą się przy figurach i krzyżach przydrożnych, aby w ten sposób uczcić Matkę Bożą. Zapraszam na nabożeństwo majowe do naszej świątyni w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 15.30.
 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracja eucharystyczna.
 3. W poniedziałek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. w porządku niedzielnym.
 4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W piątek od godz. 9.00 spowiedź w domach (proszę o zgłoszenie), a od godz. 16.30 w kościele.
 5. W sobotę uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika – głównego patrona Polski.
 6. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

4 Niedziela Wielkanocna
2021-04-25

 1. Dziś obchodzimy niedzielę Dobrego Pasterza, w którą modlimy się o dobre i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
 2. W sobotę rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17.00, a niedzielę o godz. 15.30.
 3. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca.
 4. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 9.00 modlimy się w intencji strażaków i ich rodzin z racji św. Floriana.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

3 Niedziela Wielkanocna
2021-04-18

 1. Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywienia wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa.
 2. Człowiek może się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów jedynie w imię Jezusa Chrystusa; czy jest w nas wystarczająca wiara w naszego Pana i Zbawiciela, aby się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów?
 3. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

2 Niedziela Wielkanocna
2021-04-11

 1. Chrystus przychodzi do swoich uczniów, aby utwierdzić ich wiarę, ożywić miłość i wlać nadzieję w ich serca. Dlatego przekazuje im dar pokoju, a jednocześnie wykorzystując niedowiarstwo Tomasza, potwierdza wobec nich swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
 2. Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty.
 3. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

Zmartwychwstanie Pańskie
2021-04-04

 1. Dźwięk dzwonów ogłosił nam radosną wieść o Chrystusowym zmartwychwstaniu, tym samym rozpoczęliśmy świętowanie Wielkanocy.
 2. Świętowanie Wielkiej Nocy trwa przez całą oktawę, w tym czasie każdego dnia wspominamy wydarzenia wielkanocne. Msze dziś i jutro według układu niedzielnego, a w pozostałe dni oktawy według porządku dni powszechnych.
 3. Ofiary jakie składamy na tacę w poniedziałek wielkanocny przeznaczone są na KUL.
 4. Oktawa wielkanocna zakończy się w przyszłą niedzielę uroczystością Miłosierdzia Bożego, którą ustanowił papież Jan Paweł II.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.
  Życzenia Wielkanocne.

Niedziela Palmowa
2021-03-28

 1. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, od uobecnienia wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, ale również wsłuchaniem się w opis Męki Pańskiej.
 2. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu będzie Triduum Paschalne, w czasie którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z Ostatnią Wieczerzą, Męką Pańską i Zmartwychwstaniem.
 3. Wielki Czwartek – o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Adoracja do godz. 22.00.
 4. Wielki Piątek – o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, o godz. 18.00 Nabożeństwo Wielkopiątkowe, o godz. 21.00 Gorzkie Żale. Adoracja do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
 5. Wielka Sobota – od godz. 9.00 do 10.00 (co 15 minut) poświęcenie pokarmów w kościele. Od godz. 10.15 poświęcenie na wioskach. O godz. 18.00 rozpoczęcie liturgii Wigilii Paschalnej. Adoracja do godz. 22.00.
 6. Niedziela Zmartwychwstania – o godz. 6.00 Rezurekcja. Następne msze o godz. 9.00, 11.30 i 16.00.
 7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 8. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.
 9. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

5 Niedziela Wielkiego Postu
2021-03-21

 1. W czasie tego Wielkiego Postu usłyszeliśmy już o Chrystusie, ale ciągle chcemy wiedzieć więcej, być bliżej Niego, w tym względzie jesteśmy podobni do tych, którzy przybyli do Jerozolimy i chcą się osobiście spotkać z Mistrzem. Wykorzystajmy więc ten pozostały czas Wielkiego Postu na zaprzyjaźnienie się ze Zbawicielem..
 2. Dzisiejsza niedziela dawniej była nazywana niedzielą Męki Pańskiej, a liturgia słowa poczynając od dziś będzie się koncentrowała na męce Chrystusowej. Stąd już dziś zasłonięte krzyże, które mają nam przypominać również o umartwieniu wzroku w okresie Wielkiego Postu.
 3. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Będzie to bogaty w wydarzenia zbawcze czas dany nam przez Boga jako pomoc dla naszego zbawienia. Na Mszy św. o godz. 11.30 procesja z palmami.
 4. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

4 Niedziela Wielkiego Postu
2021-03-14

 1. Egzekwowanie Prawa Dziesięciu Przykazań w czasach Chrystusa polegało na udowodnieniu, kto jest winny grzechu, a więc odrzucony przez Boga. Chrystus ukazuje, że przyszedł do tych, którzy się źle mają, aby pomóc im w osiągnięciu zbawienia, bo ono wynika z miłosierdzia Bożego, a nie z osobistej doskonałości.
 2. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Poprowadzi je ks. doktor Rafał Piekarski – wykładowca WSD Radom.
 3. Wtorek jest dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Skorzystajmy z obecności kapłanów z naszego dekanatu.
 4. Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

3 Niedziela Wielkiego Postu
2021-03-07

 1. Przez trzynaście wieków naród wybrany w oparciu o Prawo Dziesięciu Przykazań przygotowywał się do zbawienia, ciągle jednak brakowało mu zrozumienia dla boskiego planu zbawienia człowieka. Niejednokrotnie odrzucał go wprost. Jak to było widoczne wobec Jezusa. Dopiero mądrość oparta na miłości krzyża da człowiekowi zbawienie.
 2. Dobrym czasem dla zgłębiania Bożego prawa miłości są rekolekcje wielkopostne które rozpoczynamy w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Chciejmy je wykorzystać do pogłębienia naszej wiary, a jednocześnie dla skorzystania z miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty we wtorek 16 marca.
 3. Nabożeństwa pasyjne: w piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa, a w niedzielę o godz. 15.30 Gorzkie Żale.
 4. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.

2 Niedziela Wielkiego Postu
2021-02-28

 1. Abraham, gotowy złożyć w ofierze życie własnego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenia w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.
 2. W czwartek uroczystość św. Kazimierza – patrona naszej radomskiej diecezji.
 3. W tym tygodniu jest pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek od godz. 9.00 spowiedź osób starszych czy chorych w domach (proszę o zgłoszenie), od godz. 15.30 w kościele.
 4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w 4 niedzielę Wielkiego Postu – 14 marca.
 5. Zachęcam do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego”.