O PARAFII

Adres:
ul. Kościelna 7
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
dekanat: przytycki
telefon: 48 615 71 94

Parafia w Wyśmierzycach istnieje od 1378 r.
Zbieramy fundusze na renowacje zabytkowego kościoła.
Jeżeli nie jest Ci obojętny los tego zabytku, możesz dokonać wpłaty na konto
Banku Spółdzielczego w Białobrzegach:

58 9117 0000 0056 2867 2000 0020

Darczyńcom serdecznie dziękujemy