SAKRAMENTY

SAKRAMENTY, WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

Chrzest

» Akt urodzenia dziecka (dokument Urzędu Stanu Cywilnego).

» Dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania.

» Bardzo ważne: zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (nie mylić z zameldowaniem) o tym, że są wierzący i praktykujący, oraz mogą być dopuszczeni do godności bycia matką/ojcem chrzestnym. W razie nie dostarczenia na czas dokumentów jednego z chrzestnych dziecko będzie miało tylko jednego chrzestnego, lub też w przypadku kiedy oboje chrzestnych nie dostarczy stosownego zaświadczenia, sakrament chrztu odbędzie się dopiero po uzupełnieniu brakujących zaświadczeń.

Bierzmowanie

Pytania na egzamin z prawd wiary dla osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania (w formacie pdf) – tutaj…
(Plik w przygotowaniu)

Małżeństwo

» Aktualne metryki chrztu (uwaga: metryki są ważne tylko 3 miesiące po wystawieniu).

» Świadectwo bierzmowania.

» Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

Kurs przedmałżeński jest organizowany w parafii trzykrotnie w ciągu roku (we wrześniu, styczniu i kwietniu). Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w budynku plebanii. Dokładny termin rozpoczęcia kursu jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.

» Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne: tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

» Gdy do sakramentu przystępuje wdowiec albo wdowa: akt zgonu współmałżonka/współmałżonki.

Pogrzeb katolicki

» Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

» Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej).

» Gdy zmarły jest spoza parafii: zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego (nie mylić z zameldowaniem) na pogrzeb w innej parafii.