ZAPOWIEDZI

Zapowiedzi  przedślubne, drugie 19.06.2022

Radomski Kamil – par. Wyśmierzyce
Tarnowska Klaudia – par. Wrzeszczów