Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny 24-2021

L. dz. 906/21

Radom, 11 czerwca 2021 r.

DEKRET

W związku ze zmniejszonym stanem epidemii oraz znoszonymi restrykcjami sanitarnymi, z dniem 13 czerwca 2021 roku cofam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej udzieloną w dniu 15 stycznia br.

Bp Marek Solarczyk