HISTORIA PARAFII

Kościół parafialny w Wyśmierzycach

9 listopada 1378 – powstaje parafia w Wyśmierzycach na mocy dokumentu podpisanego przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Suchywilka. Powstaje wtedy pierwszy drewniany kościół wzniesiony przez Arnolda opata płockiego. Budowa zostaje zakończona rok później.

1521 – sporządzono spis uposażeń kościoła, z ktorego wynika, że istniał wtedy nowy drewniany kościół. Dlaczego pierwszy przestał istnieć – nie wiadomo.

1657 – wybucha pożar w mieście, który doszczętnie niszczy kościół. Po tym wydarzeniu powstaje kolejny budynek.

1745-1749 – opat Walenty Żółtkowski podejmuje budowę nowego, okazałego kościoła, który istnieje zaledwie 50 lat.

1798 – kolejny pożar kościoła i miasta spowodowany nieuwagą żołnierzy austriackich.

1812 – budowa prowizorycznej kaplicy w miejscu spalonego kościoła.

1822 – powstaje kolejna tymczasowa szopa z przeznaczeniem na odprawianie nabożeństw.

1856 – ukończenie budowy nowego murowanego kościoła, której podjął się dziedzic dóbr Grzmiąca – Zenon Korwin-Krasowski. Wkrótce okazuje się, że budynek kościelny jest za mały.

1868-1879 – rozbudowa kościoła, dzięki przekazaniu kwoty 5,000 rubli przez Teresę z Brochockich Witkowską.

2018-2019 – wymiana ogrzewania na gazowe.

W swym obecnym, niezmiennym kształcie i wyglądzie architektonicznym kościół parafialny istnieje od 1920 roku, kiedy  dobudowano nowy fronton, tym samym powiększając kolejny raz powierzchnię kościoła.
Wystrój głównie barokowy. Obrazy Trójcy Świętej i Pokłonu Trzech Króli  z XVIII wieku, sprzęt i szaty liturgiczne z XVII-XVIII wieku.

Dzwonnica – drewniana o konstrukcji słupowej o dachu czterospadowym.

Organistówka – murowana z połowy XIX wieku o dachu naczółkowym.

PROBOSZCZOWIE

  • 1945 – 1959 – ks. Antoni Byczkowski
  • 1959 – 1983 – ks. Józef Sałek
  • 1983 – 2003 – ks. kan. Jan Bociek
  • 2003 – nadal – ks. Robert Sionek